Olay Kaydedici (Event Recorder)

EVENT RECORDER ("olay kaydedici"):   

Bu cihaz daha seyrek yakınmaları olan ve bu nedenle 24-48 saatlik kayıtlarla sorunun ne olduğu saptanamayan hastalarda kullanılır. Daha küçük bir cihazdır. Üç adet kabloyla hastanın vücuduna yapıştırılan elektrodlar yoluyla kayıt alır. Bu cihazın farkı, kalp ritmini sürekli izlemesi ancak sadece komut verildiğinde kayıt almasıdır. Hasta, yakınması olduğunda cihazın üzerindeki küçük bir düğmeye basarak o sıradaki kalp ritmini cihaza kaydedilmesini sağlar. Cihaz 2-3 hafta süreyle takılı kalabilir. Geceleri vb. hasta tarafından sökülüp çıkarılabilir. Cihaz vücuda takılı halde günlük hayata herhangi bir kısıtlama getirmez (duş almak hariç !).


IMPLANTABLE LOOP RECORDER (vücuda yerleştirilebilen kaydedici) :

Bazı hastalarda çarpıntı, bayılma vb yakınmalar çok seyrek örneğin bir kaç ayda bir olabilir. Eğer bu yakınmaların önemli olduğu tahmin ediliyor ve bu sıradaki kalp ritminin kaydı gerekiyorsa, "implantable loop recorder" kullanılır. Bu cihaz ince bir çakmak büyüklüğündedir, göğsün sol tarafına kalbe yakın bir bölgede, hemen cilt altına yerleştirilir.

İşlem lokal (bölgesel) anestezi ile kısa sürede yapılır. Cihaz vücutta 12-18 ay kadar çalışır durumda kalabilir. Cihaz hastanın kalp ritmini sürekli izler, kalp hızı önceden belirlenmiş bir hızın altına düşer veya üzerine çıkarsa cihaz bu sıradaki ritm bilgilerini kaydeder.  Bu bilgiler daha sonra doktor tarafından telemetrik (uzaktan kumanda cihazına benzer) bir cihazla okunabilir. Gerektiği zaman yine bölgesel anestezi altında yapılacak küçük bir operasyonla cihaz çıkarılabilir.

yükleniyor..