Kalp Damar Hastalıkları Teşhisi

Kalp Damar Hastalıkları Tanı Yöntemleri

Kalp damar hastalığında asıl önemli olan, kalbi besleyen atardamarlardaki darlıkların kalp krizine yol açmadan tedavi edilmesidir.

Tanısal işlemler hasta poliklinikten içeri girdikten hemen sonra başlar. Öncelikle hastanın şikâyetleri ve risk faktörleri değerlendirilir. Biz kardiyologlar için göğüs ağrısı irdelenir ve tipik dediğimiz göğüs ağrısı sorgulanır.

Sonraki aşama özellikle kullanım kolaylığı ile elektrokardiyografidir. EKG ile daha önceki veya yeni gelişmiş kalp damarlarındaki hadiseler gözlenip hemen ileri tetkik planlanabilir.

EKG normal tesbit edilmesine rağmen risk faktörleri ve şikayetleri ile kalp damar hastalığı olduğundan şüphe edilen hastalarda ileri tetkik amaçlı farklı tanısal testler efor testi, kalp sintigrafisi veya kansız angiografi (Koroner BT Angiografi) uygulanabilir.

Bütün veriler incelendiğinde kesin tanı öncelikle kalp damarlarının durumunun görülmesi ile olur. Bunun için halen altın standart olarak kabul edilen en güzel tanı yöntemi; kalp anjiyografisidir. Kalp anjiyografisinde, kalp damarları gözle görünür hale getirilip filmi çekilir.

yükleniyor..