Faydalı Bilgiler

Carotis Anjiyografi

KAROTİS ARTER ANJİYOGRAFİSİ (BOYUN ŞAH DAMAR ANJİYOGRAFİSİ)
 
Kalpten çıkan ana atar damar olan aorta'dan ilk ayrılan damarlar sağ-sol kol damarı ile beyin ve kafa bölgesini besleyen karotis (şah) damaralarıdır.
Karotis damarlarda daralma sıklıkla inme (felç)ile ilişkili temel hastalıktır. Karotis (şah) damaralarındaki daralma olan bölgeden kaynaklanan mikrotrombüslerin(kan pıhtısı) beyin içindeki ince damarları tam tıkamasına bağlı inme(felç-hemipleji) ve/veya geçici iskemik atak denilen kısa süreli güç kaybı denge problemleri konuşma bozukluğu yaratan ve tam inme riskinin yüksek olduğunun habercisi olan klinik durumlar meydana gelir.
 
Uzun yıllardır karotis (şah) damaralarında daralma olan hastalar açık damar cerrahisi yoluyla tedavi edilmekte ve operasyon sonrası bazı hastalarda tekrar inme veya operasyon anında pıhtı ile tıkanma olbilmekteydi.
Son yıllarda artık bir çok merkezde uygulanan karotis (şah) damaralarına anjiyografi sonrasında tıkanma daralma olan bölgeye stent ve balon uygulamak suretiyle daralma etkili bir şekilde giderilmiş olmaktadır.


Karotis anjiyografisi , klasik kalp damarlarına uygulanan(koroner anjiyografi) işlemi ile benzerdir. Hastanın kasık atardamar bölgesine lokal ağrı kesici uygulanarak başlanan, kasık atardamarına yerleştirilen bir plastik tüp(katater) vasıtasıyla boyun damarlarına ulaşılarak video grafileri alınmaktadır. Hasta işlem sırasında uyanık olur ve  narkoz vb almadan operatör ile konuşabilmektedir.


Karotis anjiyografi işlemi temelde tanı amacıyla kullanılan klasik bir damar filmi çekme yöntemidir.

 
Karotis anjiyografi işlemi sonrasında damarda ciddi darlık tespit edilirse darlık bölgesine stent yerleştirilerek damarda tekrar açıklık sağlanmakta ve hastanın gelecekte inme(felç) riski ciddi miktarda azaltılmaktadır.
 
Bu işlemlerin tümünü Özel Grandmedical Hospital/Manisa hastanesinde yapmaktayız.

yükleniyor..