Faydalı Bilgiler

Belirtileri ve Teşhisi

Şikâyetler Nelerdir?

Genellikle olay darlık olan bölgedeki yağ birikintilerinden (plaktan) kopan küçük pıhtılar ve parçaların kan akışı ile birlikte beynin değişik kısımlarını tıkaması ve o beyin bölgesinin fonksiyonlarının kaybından kaynaklanır.

Şikâyetler vücudun bir yarısında ağır felç gibi durumlardan, sadece elde ve kolda geçici kuvvet kaybı ve uyuşma şeklinde geniş bir yelpaze içinde gelişebilir. Bazen konuşma ve yutma bozukluğu, geçici görme kaybı ilk bulgular olabilir. Bu şikayetlerin çoğu kez birkaç saat en fazla 24 saatte düzelir ve geçici iskemik atak (geçici inme) denir.

İnme aynı şikayetlerin 24 saatten uzun sürmesi durumudur.

Yani körlük, felç, konuşma güçlüğü ve bazen şuur kaybı uzun sürelidir. Hastaların bir bölümü bu olay nedeni ile ölebilir. Sağ kalanların çok az bir kısmı hiç iz kalmadan iyileşebilirken, önemli bir grup hasta sakat kalır ve genelde başkalarına bağımlı olurlar. Ani gelişen baş ağrısı, baş dönmesi ve denge bozukluğu gelişebilir.

Nasıl Teşhis Edilir?

Hastanın şikâyetleri tanının konulmasında hekime önemli ipuçları verir. Boyun damarlarının dinlenmesi ile üfürüm duyulur. Ancak kesin tanı çeşitli görüntüleme yöntemleri ile konur. Boyun bölgesine yapılacak “renkli doppler ultrasonografi” ile darlığın ciddiyeti hakkında bilgi edinilir.


Deneyimli ellerde yapılan ultrason ile 90 oranında doğru sonuç elde edilir. Ultrason ile darlığın derecesi tam olarak belirlenemezse daha detaylı inceleme için boyun bölgesine yönelik bilgisayarlı tomografi anjiyografi, MR anjiyografi  veya kasıktan yapılan anjiyografi çekilebilir. Bu yöntemlerde damardan ilaçlı (kontrast) madde verilmesini müteakiben şah damarı görüntülenir.

Günümüzde en sok teknolojilerden BT Anjiyografi; yan etkilerinin azlığı , hem damar içi hem de damar dışı yağ plaklarını göstermesi, hızlı çekilmesi ve güzel görüntü vermesinden dolayı sıklıkla tercih edilmektedir.

yükleniyor..