Faydalı Bilgiler

Kalp Damarları

KORONER ARTER (Kalbi Besleyen Atardamarlar)

Kalp de tıpkı diğer organlarda olduğu gibi hücrelerden oluşur, oksijenlenmesi ve kanlanması gerekir. Her ne kadar kalbin her dört odacığı kanla dolu olsa da kalp beslenmesini kendi içindeki kanla değil; aort atardamarından ayrılan sağ ve sol kalp atardamarlarından (koroner arterler) beslenir. Başlangıçta 2 ana dal halindedir: 

1) Sol Koroner Damar (LMCA) (Left Main Coronary Artery)

Sol ana koroner arter (LMCA) kısa bir bölüm sonrasında sol ön inen arter (left anterior descending veya kısaca LAD) ve Sirkumfleks arter (circumflex artery veya kısaca Cx) olarak 2 önemli dala ayrılır.

• LAD (left anterior descending artery) (Sol ön inen atardamar) 

LAD kalbin ön yüzünde yukarıdan aşağıya doğru uzanır. Kalbin ön yüzünü kanlandırır. Kendisinden çıkan dallar diyagonal ve septal dallar olarak adlandırılır. Kalp kasının en büyük bölümünü sulayan damardır, dolayısıyla kalbin en önemli damarıdır. Bu damara bağlı kalp krizlerinde kalp kası hasarı daha büyük olur.

• Sirkumfleks (Cx) arter 

Cx kalbin arkasına yönlenerek sol kulakçığı, sol karıncığın yan ve arka kısımlarını kanlandırıp besler.  Kendisinden çıkan yan dallara obtus adı verilir. Bazen posterior descending dalını da verir.

2)  Sağ Koroner Damar  (RCA)  (Right Coronary Artery)

Sağ koroner arter (ataradamar) kalbin arka yüzünü, sağ kulakçık ve karıncığı kanlandırıp besler. Kendisinden; akut marjin, sol ventrikül, sinüs düğümü arteri gibi dallar çıkarlar. Bazen posterior descending dalını da verir.


Bu damarlar tıkandığı zaman (miyokart infarktüsü veya kalp krizi) kanlandırdıkları kalp bölgelerinde harabiyet ve buna bağlı kasılma bozuklukları oluşur. Kalbi besleyen bu damarların açık kalması son derece önemlidir. Ateroskleroz (Koroner arter hastalığı) dediğimiz hastalıkta bu damarlarda plak dediğimiz yapılar oluşur ve bunlar zamanla ilerleyip darlık ve tıkanıklıklara yol açarak kalp kasının beslenmesinin bozulmasına ve dolayısıyla ciddi problemlere neden olabilirler.


yükleniyor..