Faydalı Bilgiler

Mitral Yetmezlik

Kalbin içerisindeki mitral kapağın tam olarak kapanmadığı, uzun süreli (kronik) ve genelde ilerleyici bir kalp hastalığıdır. Mitral kapağın tam olarak kapanmaması sonucunda, kalbin kasılması sırasında kalbin sol karıncığına (atrium) kan geri kaçar.
 
Mitral Yetersizliği Nedenleri

Romatizmal kalp hastalığı: Sıklıkla çocukluk çağında geçirilen romatizmal hastalık sonucunda yıllar sonra mitral kapak yaprakçıklarının kalınlaşmasına, sertleşmesine ve küçülmesine neden olur. Romatizmal kalp hastalıkları, tüm mitral yetmezliklerin üçte birinden sorumludur.

Mitral kapağın sol kulakçığa sarkması: Gelişmiş batı ülkelerinde en sık görülen nedendir. Ailesel geçişli olup, kadınlarda sık olarak görülür. Mitral kapak yaprakçıklarına tutunan ipliksi dokularda uzamadan dolayı yaprakçıkların sol kulakçığa sarkması sonucu oluşur.

Geçirilmiş kalp iltihabı: Geçirilmiş kalp iltihabı diğer kapaklarda hasara neden olabileceği gibi mitral kapakta da hasara neden olabilir. Ölüm oranı yüksektir ve sıklıkla direnci düşmüş, yaşlı, şeker hastaları ve uyuşturucu bağımlılarında görülür.

Kalp krizi: Mitral kapağın beslenmesi kalp damarları tarafından olmaktadır. Özellikle sol karıncığı besleyen kalp damarlarında tıkanma sonucu, mitral kapağın sol karıncığa tutunmasını sağlayan kas dokunun ölümü meydana gelebilir. Bu kas dokusunun ölmesi sonucu mitral kapak yaprakçıkları açılıp kapanamaz ve yetmezlik meydana gelir.

Diğer Nedenler: Kalp büyümesi, bağ dokusu hastalıkları (Marfan sendromu gibi), yaşlığa bağlı kapakların kireçlenmesi gibi nedenlerde mitral yetmezliğe neden olabilir.

Mitral Yetersizliğinde Şikâyetler:

Mitral kapağı zayıflatan veya hasara uğratan her hangi bir hastalık veya problem mitral yetmezliğe neden olabilir. Genelde belirti yoktur, belirtiler başlamışsa ilerleme var demektir. Kalbin vücuda pompaladığı kan miktarında azalma meydana gelecektir. Kalp, bu azalmayı telafi edebilmek için daha çok çalışacak ve daha hızlı atacaktır.

Belirtiler genelde iş yaparken ortaya çıkabildiği gibi, istirahat halinde de görülebilir. Yorgunluk, bitkinlik, çarpıntı, egzersiz sırasında nefes darlığı, yetmezliğin şiddeti artmışsa veya kalp yetmezliği de eşlik ediyorsa yatar pozisyonda nefes darlığı ve gece oksijen açlığıyla uyanma gözlenebilir.

TANI

Hastalarımızda en önemli nokta kapak hastalıklardan şüphelenmek ve erken tanı koymaktır. Birçok hastada tüm doktorlar tarafından kolaylıkla yapılabilen kalbi dinlemekle duyulan üfürüm ve sonrasında ekokardiyografi ile tanı konulabilir. Tanısal açıdan en önemli ve en kolay tetkik ekokardiyografidir.

Ekokardiyografi: Ekokardiyografi ile öncelikle mitral yetmezliğin olası nedenleri incelenir tedavi seçenekleri açısından kaçağın derecesi, sol kalp boşlukların boyutları, kalbin kasılma fonksiyonları (EF), akciğer atardamar basıncı dediğimiz PAB dikkatlice değerlendirilir.

Akciğer Filmi: Kalp genişlemesi ve nefes darlığının sebebi olarak akciğerlerdeki sıvı görülebilir.

EKG:  Kalp boşlukların büyümesine bağlı EKG değişiklikleri görülebilir. Atrial fibrilasyon denilen kulakçık genişlemesine düzensiz ritim bozukluğu gözlenebilir.

TEDAVİ 
Temel tedavi ilkeleri;
 
Romatizmal ateş hastalığının tekrarlamasını önleme: Romatizmal nedenli mitral kapak hastalığında, tekrar eden boğaz enfeksiyonuna bağlı kalp kapağının hasarında şiddetli artış meydana gelmektedir. Bu nedenle ateşli romatizmal hastalık geçiren hastaları boğaz enfeksiyonundan korumalı ve doktor kontrolü ile her ay kalçadan penisilin iğnesi yapılmalıdır.

Kalp iltihabı riskinden korunma: Kalp kapağında özellikle romatizmal hastalık nedenli hasarı olan hastalar, ufak cerrahi girişimlerden önce mutlaka doktoruna danışmalı ve uygun antibiyotik tedavisi planlanmalıdır. Ufak cerrahi girişimlerden (diş çektirme, sünnet, endoskopi yapılması gibi) sonra kana geçen bakteriler hasarlı kalp kapağında hayatı tehdit eden iltihaba neden olabilir.

Cerrahi

Mitral yetmezlik cerrahi olarak düzeltme gerektiren mekanik bir lezyondur. Amaç şikâyetleri önlemek, ortadan kaldırmak, kalp fonksiyonlarını korumak, normal bir yaşam tarzı ve yaşam süresi sağlamaktır. Temel olarak cerrahi yöntemler mitral kapağın değişimi veya tamiridir. Kapak tamiri Avrupa’da 50 iken Amerika’da 90 oranında yapılmaktadır. Kapak tamiri ameliyat sonrası kapak fonksiyonlarının bozulmasını engelleyen daha avantajlı yöntemdir.

Ciddi mitral yetmezliği olan hastalar kalp kasılma fonksiyonları (yani eko ile baktığımız EF 60’ın altına düşmeden) bozulmadan ameliyat edilmelidir. Ayrıca akciğer atardamar basıncı dediğimiz PAB 50 mmHg’nın üstüne çıkması kalp fonksiyonları açısından problemli durumdur ameliyat etmek gereklidir. Önemli konulardan biri de kalp fonksiyonları normal olsa da ciddi mitral yetmezlikli hastaları ameliyat etmek gereklidir.

Mitral yetmezliğinde Kimler Ameliyat Edilmelidir

- Ekokardiyografi ile ciddi mitral yetersizliği tespit edilen hastalarda;

- İstirahat halinde ya da günlük işleri yaparken nefes darlığı mevcut ise

- Şikâyetleri yok fakat kalbin kasılma fonksiyonunun bozulma (EF 60’ın altına inmesi ve/veya sol karıncığın kasılma sonu çapının 45 mm den büyük olması) mevcut ise

- Şikâyetleri yok faka ritim bozukluğunun varlığı (AF) veya sağ kalp basıncının 50 mmHg üstüne çıkmış ise ameliyat önerilebilir.

yükleniyor..