Faydalı Bilgiler

Triküspis Kapak Hastalıkları

TRİKÜSPİD YETMEZLİĞİ

Triküspid yetmezliği genellikle sağ karıncığın büyümesi ve genişlemesi sonucu gelişir. Bunun en sık rastlanan nedeni akciğer damarlarındaki kan basıncının yükselmesidir. Triküspid yetmezliğinin yarattığı şikâyetler ve klinik bulgular sağ kalp yetmezliğine aittir.

Akciğer damarlarındaki yüksek basıncın önlenmesi halinde, triküspid yetmezliği kendiliğinden iyileşebilir. Anımsanacağı gibi gerek mitral gerekse de aorta kapaklarındaki bozukluklar sonucu gelişen sol kulakçıktaki basınç artışı, akciğer damarlarında basınç artışına neden olmaktadır. Bazı vakalarda ise triküspid yetmezliğinin nedeni, geçirilmiş olunan bir romatizmal kalp hastalığıdır. Bu gibi durumlarda triküspid kapaklarının çıkartılıp, yerlerine yapay kapakların takılması gerekebilir.

TRİKÜSPİD DARLIĞI
 
Sağ kulakçık ile sağ karıncığı birbirine bağlayan triküspid kapağı sıklıkla romatizmal kalp hastalığına bağlı olarak daralır. Ancak bu daralma çoğu vakada kalbin sol tarafındaki kapakçıkların bozukluklarıyla birlikte bulunur. Triküspid darlığı nedeniyle sağ karıncıkta basınç artışı gelişir. Toplardamarlar yolu ile vücuttan toplanan kirli kanın boşaldığı sağ kulakçıkta darlık nedeni ile basınç artışı olur. Toplardamarlar artık eskisi gibi rahatlıkla sağ karıncığa boşalamazlar. Kan vücudun toplardamarlarında göllenmeye başlar.

Özellikle karaciğerdeki toplardamarlarda kanın göllenmesi, bu organın büyümesine neden olur. Karaciğerlerdeki kan göllenmesi zamanla karaciğeri bozup, karaciğerde kalbe bağlı siroz gelişmesine neden olabilir. Kanın karında ve bacaklarda birikmesi sonucu şişme gelişebilir. Bu sorunların olayların tümü, sağ kalp yetmezliğini yansıtan olaylardır.

Hastalığın tedavisinde, kalp yetmezliği tedavisinin genel ilkelerinin uygulanması bir yere kadar etkili olmaktadır. Cerrahi olarak birbirine yapışmış olan kalp kapakçıklarının serbestleştirilmesi ya da ileri derecede bozulmuş olan kalp kapakçıklarının yerine yapay kapakların takılması gerekebilir
 

yükleniyor..