Faydalı Bilgiler

Aort Anevrizması Nedenleri

Anevrizma Nedenleri?

Damar duvarını oluşturan dokular, doğumsal hastalıklar (Marfan hastalığı, Ehler Danlos sendromu gibi), enfeksiyon, uzun süreli kontrolsüz hipertansiyon, sigara içimi ve damar sertliği anevrizma gelişimine zemin hazırlayan başlıca faktörlerdir. Birçok hastada anevrizma, hipertansiyon ve kalp damar hastalıkları risk faktörleri ile beraberdir.

Her ne kadar anevrizmaların gerçek sebebi ateroskleroz (damar sertliği) olmamakla beraber, yaşlanma ile giderek artan ateroskleroz  (damar sertliği) zamanla damar duvarının zayıflamasına ve anevrizma oluşumuna katkıda bulunur. 

Bu açıdan ateroskleroz gelişiminde rol alan sigara, yüksek kan basıncı, kolesterol yüksekliği ve şişmanlıkta anevrizma için bir risk faktörüdür. Bunun yanında aile yada akrabalarında anevrizma olan bireylerde anevrizma gelişme olasılığı fazladır.
 
Öte yandan bazı hastalıkların seyrinde damar yapısınında bozulma olduğu için anevrizma daha sık gelişebilir. 

Bu hastalıklardan başlıcaları Marfan sendromu, bağ dokusu hastalıkları, sifiliz ve tüberkülozdur. 

Yüksekten düşme gibi travmalarda nadiren torasik aortada anevrizma, diseksiyon ve yırtıklara neden olabilir. 

Torasik anevrizmaların karşılaşılma sıklığı yaş ilerledikçe artar. 

Erkeklerde kadınlara göre daha sık ratlanılır. 

Anevrizma genişledikçe patlama ( rüptür) olasılığı artar. 

yükleniyor..