Faydalı Bilgiler

AF Nedenleri

AF Kimlerde görülür?

Hipertansiyon:

Atriyal fibrilasyonun en sık rastlanan nedenlerinin başında yüksek tansiyon gelir. Uzun yıllar süren yüksek tansiyon kalp kasının kalınlaşmasına ve esnekliğinin azalmasına yol açar. Böylece, atriyal fibrilasyon için zemin hazırlanmış olur.

Yaş:

Yaş ilerledikçe AF görülme sıklığı artar.

Romatizmal Kalp Hastalıkları:

Romatizmal kalp kapaklar hastalıklarından, özellikle mitral darlığında mitral kapağın iyi açılamaması veya iyi kapanamaması atriyal fibrilasyonun önemli nedenlerindendir.

Kalp Damar Hastalığı:

Bir başka neden de kalp damar hastalığıdır. Özellikle kalp krizinde daha sık görülür.

Kalp Kası Hastalıkları:

Kalp kasının hastalıklarında, kas ister incelip zayıflasın, ister kalınlaşmış olsun atriyal fibrilasyona sık rastlanır. Hangi sebeple olursa olsun kalp yetmezliği varsa atriyal fibrilasyon riski çok yükselir. Zaten zayıflamış olan kalbin pompalama işi daha da zorlaşır. 

Kalp Dışı Hastalıklar:

Tiroid bezinin fazla çalıştığı durumlarda, akciğer hastalıklarında, bazen ateşli hastalıklar sırasında da AF ortaya çıkabilir.

Atrial fibrilasyonlu hastaların en az 10’unda altta yatan bir kalp hastalığı saptanamaz. Bu hastalarda AF, alkol veya aşırı kafein kullanımı, stres, bazı ilaçlar, metabolik bozukluklar veya ağır enfeksiyonlar ile ilişkili olabilir.

Kalp – akciğer ameliyatları sonrasıda sıklıkla AF gözlenmektedir.

Bazı hastalarda ise hiçbir neden bulunamaz. Bu hastalar sıklıkla genş yaştaki AF hastalarıdır ve bu gruptaki hastalar 'LONE AF' olarak adlandırılırlar

yükleniyor..