Faydalı Bilgiler

Bradikardi

Bradikardi nedir?

Kalp hızının belirli bir sayının altında (60 / dk dan daha az) olması halidir. Birçok sağlıklı kişide 60 / dk dolayında, bazen daha da yavaş kalp hızları olabilir ve hastalık işareti değildir. Dinlenme veya uyku sırasında kalbimiz normal olarak yavaşlar. Uyku sırasında kalp hızımız zaman zaman 35 – 40 / dk hızına dek yavaşlayabilir. Düzenli spor yapanlarda da ortalama kalp hızı genelde yavaştır. Ancak sinüs düğümünün veya ileti sisteminin bazı hastalık hallerinde kalp hızı çok yavaşlayabilir. Bu durumda halsizlik, baş dönmesi ortaya çıkabilir; hatta zaman zaman fenalık hissi ve bayılma olabilir.
 
1)    Hasta Sinüs Sendromu
Hasta sinüs sendromu (HSS), kalbin doğal uyarı kaynağı olan sinüs düğümü sinyallerini düzenli olarak göndermediğinde meydana gelir. Bu hastalıkta bradikardi, yavaş ventrikül yanıtlı AF, bradikardi – taşikardi sendromu şeklinde karşımıza gelebilir. Bu aritmilerden birden fazlası aynı hastada farklı zamanlarda görülebilir. Sinüs bradikardisi <40/dk şeklinde kalıcı ise ve uygun egzersizle artmıyorsa kabul edilir.
 
Şikayeti olan hastalarda, bradikardiye bağlı bayılma, bayılma hissi, baş dönmesi, geçici konfüzyon, çarpıntı, göğüs ağrısı ve/veya yorgunluk görülebilir. Tanı genellikle klinik ve elektrokardiyografik bulgular ile ileri yaşlarda konulur. Klinik tanının güçleştiği durumlarda veya şikayetler ile bulgu ilişkisinin net olarak ortaya konulması gerekliliğinde ve kalıcı pil takılmasına karar verilmeden önce holter EKG kayıtları görülmelidir. 

Kalp damar hastalığı, hipertansiyon, romatizmal kapak hastalıkları, kalp kası iltihabı(miyokardi), doğumsal kalp hastalıkları, kalp büyümesi gibi ileti sisteminde hasar oluşturabilecek hastalıklar sonucu oluşabileceği gibi kalp cerrahilerden özellikle de kulakçık ameliyatlarında sonra da görülebilir.

Hastalarda taşikardi ve bradikardi atakları çok kısa aralarla birbirini izleyebilir ve taşikardi ataklarının ani sonlanmasıyla oluşan kalp hızı yavaşlaması ile birlikte şikayetler ortaya çıkabilir. Şikayetleri sıklığı hastadan hastaya büyük değişiklikler gösterir. Bazı hastalarda şikayetler ayda bir görülebildiği gibi bazılarında da hemen hemen her gün hatta günde birkaç kez görülebilir. Şikayet ile bradikardi birlikteliği saptanması halinde genellikle kalıcı kalp pili (KKP) implantasyonu gerekmektedir.

Geçici Bradikardi Sebepleri 

Vücudumuzdaki önemli elektrolitlerden potasyumun serum potasyum düzeyinin 5 meq üzerine çkması hiperkalemi olarak adlandırılır. Ama acil ve hızlı  tedavi gerektiren durumlar orta düzeyde (6- 7 meq) veya ciddi (> 7meq) potasyum artışlarının olmasıdır.

 En böbrek yetmezliği olan hastalarda gözlenir. Pek çok ilaç tedavisi hiperkalemiye neden olabilir. En sık sebep olan kontrolsüz ACE-İ – ARB kullanımı, ağrı kesici kullanımı şeklindedir. Hiperkalemi tedavi edilmez ilerlerse bradikardi ve kalbin durması gözlenebilir.

İlaç zehirlenmeleri de sık olarak karşımıza gelen geçici bradikardi sebeplerindendir. Digoksin zehirlenmesi, beta-bloker, kalsiyum kanal blokeri fazla alımı ve ritim düzenleyici ilaçlar sonucunda olabilir.

Kalp cerrahisini takiben veya AV bileşkenin ablasyonundan sonra şikayet yaratan bradikardi durumunda hemen geçici pil ile müdahale etmek gereklidir.
 

yükleniyor..