Faydalı Bilgiler

Dal Bloğu

İntraventriküler Bloklar (Karıncık içi iletişim bozukluğu)

Bunların büyük çoğunluğu sadece EKG tetkikinde ortaya çıkar ve genelde müdahale gerektirmez.

Sol Dal Bloğu (LBBB):

Karıncık içindeki iletim sisteminde sol dal iletimi kesintiye uğramıştır. Toplumda 0,1 -1 oranında gözlenir. Sol dal bloğu genellikle kalp hastalığı olanlarda görünmektedir. Sol dal bloğu, intraventriküler ileti bozuklukları içinde en ciddi olanıdır. Uyarılar sol karıncığa sağ dal üzerinden ulaştığından Ekg’de QRS kompleksi geniştir (>0.12 sn). Hastalarda şikâyet oluşturmaz ve her hangi bir tedavi gerektirmez. Tanı konulan hastalarda ileri tetkik açısından ekokardiyografi yeterlidir.

Sağ Dal Bloğu (RBBB) : 

Sağ dal bloğu toplumda sık görülen bir durumdur. Bu hastaların birçoğunda altta yatan kalp hastalığı yoktur. Altta yatan kalp hastalığı yok ise önemi yoktur. Sağ dal bloğu klinik bir anlam taşımayabileceği gibi kronik akciğer hastalıklarında ve doğumsal kalp hastalıklarından atriyal septal defektte sık olarak görülmektedir. Hastalarda şikâyet oluşturmaz ve her hangi bir tedavi gerektirmez. Tanı konulan hastalarda ileri tetkik açısından ekokardiyografi yeterlidir.

yükleniyor..