Faydalı Bilgiler

Atriyal Septal Defekt

Atriyal septal defekt (ASD) nedir? 

Kalbin sağ ve sol kulakçıkları arasındaki duvarda doğuştan delik bulunmasıdır. ASD varlığında sol kulakçıktaki temiz kan sağ kulakçıpı geçer ve sağ kalbin pompalaması gereken  ve akciğerlere ulaşan kan miktarı artar.  


Zamanla aşırı hacim yüklenmesi akciğer atardamarında basınç artması (pulmoner hipertansiyon) ve kalp yetersizliğine neden olabilir ve yaşam süresini kısaltabilir. Ayrıca toplardamar sisteminde oluşan pıhtılar bu delikten geçmek suretiyle beyine giderek felçlere neden olabilirler. 

ASD Tedavi Seçenekleri Nelerdir? 

ASD boyutu, yipi ve yeri tedavi şeklini belirler. En önemlisi ise ASD yoluyla sol kulakçıktan sağ kulakçığa geçen kan miktarı belirli bir miktarın üzerinde ise ASD kapatılmalıdır. Aksi takdirde akciğer damarlarında geri dönüşümü olmayan hasar meydana gelebilir.

 ASD’de tedavi seçenekleri; 

Ameliyat ile: cerrahi olarak deliğin onarılması, yamanması Cerrahi tedavide operasyonla göğüs açılır ve cerrahi olarak kalpteki delik onarılır. 

Ameliyatsız yöntemle geliştirilmiş aletlerle kapatılması: Uygun vakalarda kardiyologlar tarafından uygulanan damar yolu ile kapatma cerrahiye alternatif bir yöntemdir.

ASD Kapatılma İşlemleri Kimlere Yapılır?

Ekokardiyografisi ile ASD tanısı konulan hastalar kapatma açısından ayrıca ayrıntılı olarak Transözofageal Ekokardiyografi (TEE) adlı özel bir ultrason cihazı ile değerlendirilir. Bu, deliğin şiddetini ve uygunluk açısından değerlendirmenin daha iyi bir yoludur. TEE ile ağız ve mide arasındaki tüpe yani yemek borusuna yerleştirilerek kalp yakından incelenir.

Kapama cihazının kenarlarının oturabileceği yeterli dokusu olan, kalp içinde pıhtı olmayan, kanama hastalığı olmayan, aspirin kullanmasına mani bir durum olmayan, kapatma amacı ile kullanılan cihazın imal edildiği metallere karşı allerjisi olmayan olgularda yapılması tercih edilmektedir. 

Tüm değerlendirmeler sonrası sadece alt ve üst tarafında yeterli doku bulunan sekundum tip dediğimiz ASD tiplerinde deliğin boyutu 10 mm üstü (geri dönüşsüz akciğer hastalığı olmayacak) ise ve kapatma için engel yoksa cihazla kapatma önerilir.

İşlem Nasıl Yapılır?


Bu yöntemde kasıktan küçük bir kesi ile büyük bir toplardamara (çoğunlukla kasıkta) küçük bir borucuk ile girilerek kalbe kadar ilerlenir. Kalbi ve deliğin derecesini daha iyi görebilmek için kalbin angiografisi ve bütün işlem sırasında ayrıca Transözofageal Ekokardiyografi (TEE) adlı özel bir ultrason cihazı kullanılır. Bu, kalbi ve geçişin daha iyi görebilmenin başka bir yoludur.

ASD kapatma cihazları birbirine bağlı iki disk şeklindedir, delik çapına uygun olarak seçilen kapatma cihazı boru içinden ilerletilerek delik geçilir. Sol kulakçıkta cihazın bir diski açılır, ikinci disk de sağ kulakçıkta açılarak delik kapatılır ve tüp geri alınarak işlem sonlandırılır.  


İşlem sonrası vücut dokuları deliğe konulan aletin üzerine doğru büyür ve ortalama 3-6 ay içinde tamamen vücut dokusu ile kaplanır. Kapatma cihazı sürekli duvar içinde kalır. Cihazın varlığını hasta hissetmez. ASD’nin tüp yolu ile kapatılabilmesi tüm ASD olgularında yapılamaz. Ancak uygun olgularda yapılabilir.  

Ameliyata Göre Avantajları Nelerdir?

Hastanın hastanede kalış süresi cerrahiye göre çok daha kısadır (6-24 saat).  Cerrahi yöntemde olduğu gibi göğsün açılması ve kalp akciğer makinasına bağlanma gerekmemektdir. Estetik açıdan da göğüste yara izi  kalmaması önemli bir avantajıdır.

İşlemin riski nedir? 

Açıklığı kapatmada başarı oranı cerrahi gibidir. Cihazla ASD kapatma işlemi esnasında ender de olsa bazı riskler mevcuttur. İstenmeyen olay oranı yüzde 1 ile cerrahiye göre (yüzde 5) çok daha düşüktür. İşlem ile istenmeyen olaylar şunlardır;

Girişim yapılan damarlarda yırtılma, kanama ile birlikte girişim yapılan damarda morarma olabilir. İşlem sonrası nadiren enfeksiyon oluşabilir ve antibiyotik tedavisi gerektirebilir. Yine çok nadiren inme ve buna bağlı fonksiyon kaybı oluşabilir. İşlem sırasında ve sonrasında kalpte ritm bozukluğu gelişebilir. 

İşlemde kullanılan opak maddeye karşı alerjik reaksiyon veya böbrek işlev bozukluğu gelişebilir. Kapama cihazı etrafında pıhtı yerleşebilir ve emboliye neden olabilir. Deliğin tam olarak kapanmaması olabilecek istenmeyen olaylar arasındadır.

Çok nadir olsa da gözlenebilen istenmeyen durumlar arasında kapama cihazının uygun pozisyonda yerleştirilememesi veya cihazın tüpten erken ayrılıp istenmeyen kalp boşluklarına düşmesi nedeniyle acil operasyon ile çıkarılması gerekebilir.

Cihaz bırakıldıktan sonra yer değiştirebilir ve komşu kalp kapaklarına zarar verebilir. Bu durum ameliyat ile düzeltmeyi gerektirebilir.  İşlem sırasında kalp boşluklarından herhangi birinde yırtılma meydana gelebilir ve acil operasyon gerekebilir.  İşlem sonrası gelişen ve işleme bağlı olduğu düşünülen ani ölüm vakaları bildirilmiştir.

İşlem sonrasi takip:

Hasta işlemden sonraki gün taburcu edilebilir ve birkaç gün içinde normal yaşamına ve çalışmasına dönebilir. Cihaz üzerinde pıhtı oluşumunu önlemek için 6 ay süre ile aspirin kullanılması önerilir.

İşlemden sonraki ilk 6 ay içinde diş çekimi, cerrahi müdahale gibi kana mikroorganizma karışması olasılığı olan işlemlerden önce antibiyotik ile koruma yapılmalıdır. Genellikle işlem sonrası control amaçlı kontrol ekokardiyografi ile cihazın durumuna bakılır. Hastalar 6 ay aralıklarla kontrol edilmelidir.

İmplant, metal detektörlerin sinyal vermesine neden olmaz. Metal çerçeve manyetik değildir. Cihaz MR işleminden etkilenmez, ancak implant bölgesinin yakınından alınan resimlerde kalite biraz düşük olabilir. MR gerekirse, MR personeline implantın varlığından söz edilmelidir.

ASD Ne Zaman Ameliyat Edilir?

Eğer ASD cihazla kapatılamayacak kadar büyükse, (ASD deliği >22 mm)

Hastadaki kalbin anatomik yapısı uygun değilse yani deliğin altında ve üstünde cihazın tutunması yeterli miktarda doku yok ise

Sekundum tip dışı diğer ASD türlerinde

Vücudunun herhangi bir yerinde aktif infeksiyon varsa (infeksiyon tedavi edildikten sonra cihaz takılabilir.)

Kalp içi pıhtı varsa,

Ameliyat gerektiren başka kalp hastalığı varsa,

Aspirin almasına engel durumu veya kanama bozukluğu varsa,

yükleniyor..