Faydalı Bilgiler

Ventriküler Septal Defekt

Ventriküler Septal Defekt (VSD) Nedir?

En sık rastlanan doğumsal kalp hastalığı VSD’dir (yüzde 25-30). Karıncıklar arasında sağ-sol kalbi ayıran duvarın alt kısmında bulunan deliktir. Kalbin iki karıncığı arasında (ventrikül) arasındaki delikten basınç farkından dolayı sol kalpten sağ kalbe çok fazla kan geçecektir.

Akciğerlerden kalbin soluna gelen oksijenden zengin kan tekrar sağa geçerek, akciğerlere geri pompalanır. Akciğerlere giden kan miktarı ve akciğer atardamarı (pulmoner arter) kan basıncı, artar. Bu nedenle daha fazla çalışan kalp büyür.


Şikayetler:

Hastalığın klinik belirtileri, VSD dediğimiz deliğin büyüklüğü ile orantılıdır. Doğum sonrası belirtilerin ortaya çıkması birkaç haftadan uzun sürebilir. VSD' büyük ise çocuklarda yemek yeme ve kilo alma problemi, nefes alma zorluğu vardır ve çabuk yorulma gözlenir.

Sol kalpten sağa doğru kanın geçişi nedeniyle akciğer atardamarında basınç yükselmesi (pulmoner hipertansiyon) neden olur. Yüksek basınç akciğer damarlarında bir süre sonra kalıcı hasara neden olabilir. Kalpteki bu deliğin ameliyatla bir an önce kapatılması gerekir. Çünkü kalıcı pulmoner hipertansiyon gelişirse, ameliyat şansı ortadan kalkabilir. 

Eğer açıklık küçük ise  kalbin yükü daha az olacaktır. Bu durumda yalnızca  kalpte bir üfürümün duyulması dışında bulgu olmayabilir. Ameliyata  gerek olmadan kendi kendine kapanabilir. Bunun için belli yaşa kadar beklenir, kendiliğinden kapanmazsa ameliyat yapılabilir. 

Tedavi:

VSD tanısı sıklıkla küçük yaşlarda tanısı konulur tedavisi ameliyattır. Küçük VSD ler dikişle, büyük VSD ler genellikle (daha sonra normal kalp dokusu ile kaplanacak olan) bir yama ile kapatılır.

VSD' nin kapatılması kan akımı normale dönmesini ve kalp yetmezliğinin düzelmesini sağlar. Uzun dönemde  normal bir hayat beklentisi vardır.

yükleniyor..